onsdag, februar 25, 2009

rubistar!Guttorm Hveem kvitret om rubistar som er et kjekt verktøy for å lage vurderingsskjema. Jeg har laget mitt for RLE-fremføringen til 9. klasse på fredag. Jeg hadde et fra før klart, men jeg synes min rubistar ble bedre. Det var fort gjort å registrere seg, for så å kunne ta i bruk programmet øyeblikkelig. Programmet er fritt til bruk, og produkter er tilgjengelig for deling.

I rubrikken for overskrift har jeg lagt inn de forskjellige gruppene og tema hver elev er ansvarlig for, slik at jeg kjapt kan merke av (også på forhånd om jeg ønsker) hva hver elev skal vurderes på individuelt. I tillegg har jeg tenkt å ta opp med diktafon, slik at jeg om nødvendig kan gå tilbake i tid. Elevene har samtykket til dette, fordi de selv mener det kan gi en mer rettferdig vurdering. De har selv kommet med spesielle ønsker i forhold til sin muntlige presentasjon (som å snakke tydelig etc., men mange visste ikke helt hva de trengte å øve på, og ønsket en tilbakemelding på nettopp dette. Der er rubistar en fin løsning synes jeg.

I tillegg kommer selvfølgelig en faglig vurdering av produkt knyttet til kompetansemål, som legges i skolens Fronter, og prosess som dokumenteres i logg og går på samarbeid i gruppen.

Jeg gleder meg til å utforske mer av rubistar - takk Guttorm!