søndag, august 31, 2008

Mandag - 3 økt: Sikker nettbruk - beskytt din pc!

Et lite kurs for 8. trinn i hvordan man kan beskytte seg mot trusler som virus, spam og andre binære ulumskheter. Kommunens IT-guru kommer for å informere om skolens nettverk, og hva IT avdelingen kan kontrollere og spore av aktiviteter etc. Elevene i fjor ble ganske overrasket... Jeg går igjennom de forskjellige trusler, og vi har en samtale omkring hva man gjør om uhellet er ute - noe det før eller senere ofte er.

I denne forbindelse har jeg lastet opp presentasjonen i tre ulike delingsverktøy, for å se hva som skiller dem i praksis:

Zoho Show:Slideshare:


Scribd:
Read this document on Scribd: sikker nettbruk 8 trinn


La oss sjekke ...

Oppdatering - 19:00

Vanskelig å måle dem opp mot hverandre - alle har gode egenskaper på hver sine områder.

Zoho Show: Har en rikholdig verktøylinje med mange muligheter for tilpasninger og redigering (dette var i utgangspunktet en power point som ble lastet opp), samt eksportering, deling og publisering. Det negative jeg henger meg opp i er at lenker åpnes i presentasjonen, og ikke i nytt vindu. Mulig jeg har oversett noe her, men om ikke er dette en unødvendig svakhet.

Slideshare: Er enkel uten mulighet for redigeringer, annet enn at man kan laste opp ny versjon kjapt om man ønske uten å måtte tilføre alle data på nytt (tittel etc.). Den store styrken til slideshare er mulighet for å lage slidecast (legge på lyd) - det er jo supert om man skulle ha behovet! Svakheten her er lenker - de virker ikke rett og slett ...

Scribd: Fungerer best som presentasjonverktøy for den tradisjonelle typen Power Point (om man kan si noe sånt ...) er min mening. Den åpner lenker i nytt vindu, har enkel navigering, og til og med eget søkefelt i presentasjonen. Det gjør at man raskt kan forflytte seg om man har store presentasjoner (noe man ikke bør ha - maks 8 var det slik? :) Man har også tre forskjellig visningsmoduser: liste, bok og slide. Størrelsen stilles ved bruk av slidekontrollbar. Negativt - viser ikke fullskjerm optimalt (men godt nok skulle man tro ...).

Har man ikke behov for lyd, er Scribd mitt soleklare valg for opplasting av Power Points. Mine første erfaringer med Scribd var noe rustne når det gjalt å laste opp. Etter at jeg lastet ned Scribds lille upload'r (et lite program som lar deg laste opp dokumenter) har det ikke vært noe problem.

Gutter, jenter og IKT i skolen


Notater fra ITU's Gutter, jenter og IKT:

Sentrale temaer for OECD-prosjektet New Millenium Learners
 • Hvordan skal man sikre seg at alle både jenter og gutter tilegner seg tilstrekkelig digital kompetanse?
 • Hvordan bidrar IKT til et hevet kompetansenivå i fagene?

Tendens: Gutter henger etter når det gjelder skolearbeid
Funn: Jenter og gutter har ulikt bruksmønster og tidsbruk, men engasjementet er ganske likt. Jenter er sosiale på nett, skriver dagbok i større grad, og jobber mer med data i skolearbeid, mens gutter spiller mer, og er flinkere teknisk. Dataspill betegnes som et guttedomene, av både jenter og gutter.

 • Skolen og læreres utfordring går på å ikke bevisst la guttene dominere IKT-diskursene i undervisningen, og være oppmerksom på jenters digitale kompetanse.
For å lykkes må:
 • skolen og lærere må ha kunnskap om jenters og gutters ulike interesser og ferdigheter i IKT
 • elevenes ulike kompetanse bli synlig og inkluderes i faglig arbeid
 • skolen ta høyde for at IKT i seg selv er en viktig indentitetsmarkør for kjønnene
Oppsummeringen / løsningen (?):
 • Gutter og jenter har ulike bruksmønstere og holdninger til IKT
 • Viktig å synliggjøre den varierte IKT kompetansen hos begge kjønn
 • Skolen og lærerne har en nøkkelrolle for å få begge kjønn engasjerte i IKT og læring

Leie av PC i VG 1 - Nøtterøy vgs


Nøtterøy vgs har sendt ut leieavtale. Her er det nytt å formidle: I leieavtalen, presiseres det i avtalens punkt:
4.1: Varighet og opphør: (...) eleven vil kunne bholde pc-en ved at det administrativt blir reigistrert av skolen,og eelven følger opp de øknomiske forpliktelser i henhold til denne avtale.

4.3: Tilbakelevering: (...) Elever vil ved avsluttet skolegang etter tre år beholde pc'en som sin eiendom eter Utdanningsdepartementets regler (se punkt 5.1 - Betaling)

5.1: Betalingsbetingelser: Leiekostnader for datautstyret er NOK 160. pr- mnd. i 12 mnd fra 1 sept. 2008. I henhold til brev fra Utdanningdepartementet er det gitt anledning for skolene å ta en årlig betaling på kr. 800, - for elever som har gratis læremidler. (...)
Det er godt nytt at skolen(e) i punkt 4.3 holder seg til lovverket (se forrige innlegg om saken), men det er fremdeles et sprik mellom punkt 4.1, 5,1 og lovverket - for elever som i år starter på VG! Er det bare jeg som reagerer på at skolen urettmessig krever flere hundrelapper - 1600 - av elever og foresatte, som de i henhold til loven og egen avtale ikke har adgang til?

Hallo! Anybody awake out there? Er det noen som vet noe om dette, eller kan belyse om dette tema, så speek up please!

Problemer med Ted Talks i Blogger?


Jeg har noen ganger hatt problemer med å legge inn Ted Talks i blogger. Løsningen er å:
 1. Lim inn koden fra Ted i: Rediger HTML - blog editor
 2. Skriv inn: embedkoden merket med gult -som over - helt på slutten av koden
Takk til Stephen
Nyt en Ted Talk:


søndag, august 24, 2008

Elever og foresatte i Vestfold ranes av skolen ...

Elever som begynner på VG1 i Vestfold i år - og deres foresatte - får et kostbart møte med skolen sammenlignet med kullene før og etter, og elever i andre deler av landet. Gratis læremidler er foreløpig forbeholdt VG 2 og VG 3. Bøkene de kjøper inn (for vår del - ved Nøtterøy vgs - synes dette å gjelde samtlige fag) får de heller ikke solgt slik tradisjonen er, siden ordningen med gratis læremidler for neste år også innføres for VG 1. Så langt så greit, et sted må jo grensen gå ...

Men så, som om ikke det var nok, har skolen innført en innkjøpsordning for bærbare pc'r, hvor elevene forplikter seg til leie av pc. Egne maskiner tillates ikke, og alle elever må undertegne en leieavtale. Nøtterøy vgs (og flere andre skolene i Vestfold), skal ha en leie på 1600 kr. det første året, og 800 kr. de påfølgende to. Informasjonen så langt nevner ingenting om elevene får beholde maskinen ved utgangen av løpet, slik som elever i Buskerud fylke f.eks. har mulighet til. Der er leien fra start på 800 kr. første studieår - altså 800 kr. billigere. I tillegg får elevene i Buskerud - som f.eks. ved Ringerike vgs - lov til å ha med egen bærbar pc, og er ikke på noen måte pålagt en dobbelinvestering.

Som leietaker får man ikke være administrator, og kan således ikke laste ned programmer man ønsker å benytte seg av. For de (og oss) som har gått til innkjøp av pc på ungdomtrinnet, med sikte på videre bruk på VG, blir dette for ran å regne. Spesielt med tanke på at elever som starter i 2008 ikke kan benytte seg av Utstyrsstipend - det gjelder kun for VG2- og 3 elever.

Ved henvendelse til skolen får man som foresatt beskjed om at det er bestilt maskiner til alle elevene, og at om de skulle få bruke sin egen:
 • ville det blitt mange maskiner til overs
 • ville man måtte bruke tid på gjennomgang av private pc'er. Elevene får ikke ha hvilke som helst programmer på pc'n - dette for å beskytte nettverket
 • man er avhengig av å få stengt av Internett og notater elevene har på pc ved rene kunnskapstester/prøver
Det presiseres at alle elever skal ha pc, og at skolen står som eier av pc'n.

Man kan jo undre seg om Vestfold fylkeskommune har gjort leksa si?

For om bærbare pc-er sier Kunnskapsdepartementet:

Loven åpner for at skoleeier kan kreve en mindre egenandel av elevene til bærbare pc-er dersom elevene får beholde pc-en og sparer utgifter til kalkulator, kladdebøker o.l. Egenandelen kan ikke overskride utstyrsstipendets minste sats (for tiden 800 kroner).
Ut fra disse opplysningene kan man si at skolene som er med i ordningen bryter loven. At skolen innfører bærbar for alle elever og viser ansvar i forhold til innføring av digitale læremidler er i utgangspunktet strålende og de fortjener i så måte honnør, men at man tar dobbelt så mye i egenandel enn hva som er tillatt og sender regningen til foresatte er verken tillitsvekkende eller tiltalende. Prisen for at man innfører ordningen på VG 1 ett år tidligere i forhold til resten av ordningene faller økonomisk svært uheldig ut for årets VG 1 elever, og regningen sender man til foresatte. Spørsmålet man kan stille seg, er om skolen i det hele tatt kan kreve noe økonomisk av årets VG 1 elever siden stipendordningen ikke gjelder dem:
Dersom skoleeigar organiserer opplæringa på ein måte som krev at elevane må ha berbar pc, kan skolen krevje ein årleg eigendel frå eleven for å dekkje delar av kostnaden for pc-en. Eigendelen kan ikkje setjast høgare enn den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet. Etter vidaregåande skole skal eleven få behalde pc-en.

Kilde: Norsk lovdata
Hvorfor skal elever og foresatte i Vestfold komme dårligere ut av det når det gjelderl rettighter og økonomi enn elever i andre deler av landet? Man får håpe at de tar til fornuft og enten fjerner eller senker satsene i tråd med lovverket, eller at de gir årets kull anledning for bruk av private pc'r i påvente av mulighet for å søke om utstyrsstipendet til neste år. Når vi i fjor investerte i privat bærbar pc for bruk i ungdomskolen (hvor privat pc ble anbefalt), ble dette gjort med nettopp vidergående skole i tankene. Da føles det ekstra urettferdig med en slik ordning vi presenteres for i dag.

I kontakt via e-post med en av lærerne på Nøtterøy vgs, anmodes det i siste linje om: Håper dere har forståelse for at vi må prøve oss fram. Svaret er selvfølgelig: JA, det har vi! - så lenge det dreier seg om det pedagogiske innholdet vel og merke ... Men ran? - nei det får da være grenser!
c",)

Et annet aspekt er miljøetikken i denne saken ... Man sier Tenk før du kaster! - Hva med tenk før du kjøper?

tirsdag, august 19, 2008

Om en måned ...Dagene er hektiske, selv for en som kun er på 50% stilling. Med en ungdom i 10'ende, og en første året på VG - studiespesialiserende, så er det nok å henge fingrene i. I tillegg skal kroppen rustes mot høyt blodtrykk og andre folkesykdommer. Heldigvis i godt samvær med venner. I går gikk turen til Verdens Ende for en måneskinnstur med en god venninde - begge to med nytt kamera i sekken. Jeg ble overrasket over linsa mi på 70 - 300, som faktisk gjør det mulig å se noen kratre der oppe.

IKT-seksjonen hadde et produktivt møte i dag, hvor flere planer ble lagt:
 • Fronter-workshop tilbud til alle foreldre på alle trinn
 • Videreutvikling av IKT-plan
 • Høytalere i alle rom
 • Virus / Spam beskyttelse (info samling med alle klasser)
 • Forsterker/høytaler byttes/repareres slik av vi får lyd når vi viser film - under hele filmen ...
 • m.m.
En av våre ikt-guruer på skolen har permisjon i år pga. av studier, og det gjør at vi andre får flere oppgaver og må klare oss selv med mye av oppgavene han har stått for. Jeg har fått direkte hotline og på den måten at dette blir et lærerikt år på ikt-siden. Foreløpig er jeg involvert i (av praktiske gjøremål) Fronter workshop med vår Fronter ekspert, og Virus / Spam samlingen med vår dyktige drifter fra kommunen.

Jeg gleder meg spesielt til å se, hvor mange foreldre, eller om det blir noen foreldre i det hele tatt som ønsker innføring i bruk av Fronter. Resultatet får vi kanskje ikke før om en måned ...

søndag, august 17, 2008

FlervalgsprøverFør sommeren ble vi på spesialpedagogiske-oppdrag enige om å prøve og samarbeide med å utforme flervalgsprøver som en del av tilpasset opplæring. Vi ser store fordeler i å opprette en prøvebank for våre elever. Tid er faktisk den viktigste faktor og motivator for dette arbeidet. Vi regner med at vi vil kunne spare mye tid i årene som kommer. Skolen har i forbindelse med innføring av L06 gått til innkjøp av flere nye læreverk, og i denne forbindelse planlegger vi å lage tilpassede prøver til de forskjellige verk med sine kapitler og temaer.

Sammen med skolens Fronter-ekspert skal jeg bidra til organiseringen av dette, og gleden er derfor stor når Svend Andreas Horgen på Gjemmesiden lanserer at han kommer med en føljetong på gode testtips. Han bruker It'sLearning, og vi Fronter - men det gjør ingenting. Vi tilpasser etter behov.

Kartet over er Horgens tidligere publiserte informasjon, organisert i et mindmap på Comapping - et kjekt verktøy for rask organisering av innhold som jeg ofte bruker i forbindelse med egne notater. Jeg liker den visuelle oversikten som enkelt lar meg hente informasjonen når jeg trenger den i etterkant. Den blir kjekk å ta frem når prøvene skal produseres, og når Svend Andreas kommer med nye innspill på Gjemmesiden sin.

Takk til Svend Andreas!

onsdag, august 13, 2008

Back to workI går var første arbeidsdag, og det veldig hyggelig å møte kolleger igjen. Skravlen gikk og latteren satt løst, før vi samlet oss til årets første teammøte. Vi har fått en av fjorårets inspektører (tilbake til full lærerstilling) på teamet vårt. Ikke bare en hyggelig person, men en som har god kjennskap til prosesser i organisasjonen.

Vi er i alt 11 lærere og assistenter på teamet. Omtrent halvparten av skolens budsjett går med i spes.ped.arbeid, og jeg tilhører foreløpig den delen av arbeidsstokken. Nytt i år er at vi ikke har noen teamleder, da det ikke er satt av midler til dette. I praksis betyr det at hvordan korrespondansen mellom oss og ledelsen foreløpig er uavklart, og at arbeidsoppgaver fordeles på rundgang. Jeg har meldt meg som fast møtereferent, og føler ikke det som et offer fordi det rett og slett er blitt en arbeidsmåte å sitte og klapre seg gjennom møter på tastaturet. Det er mange år siden pennen ble løftet til en notatblokk.


Etter lunsj var det registrering av bøker, og innstallering av klasserom. Når det var gjort fikk jeg satt meg ned for å lage timeplanen - eller rettere sagt forandre timeplanen. Elevene mine - som begge har IOP - har en prioritering på fag, og derfor blir det et lite puslespill å få dette til å gå i hop. Skal man ta elevene ut av samfunnsfag? fremmedspråk? RLE? - valget er ikke alltid like lett, og det skal i collagen av medelever, lærer og assistenter.

I dag fortsetter teamjobbingen, og jeg gleder meg til å gå på jobb c",)

mandag, august 11, 2008

Ph[o]to ExhibitionYesterday I freshened up the (empty) space - Norway , I have at my disposal on Eduisland II , by opening: Ph[o]to Exhibition. I also created a group I call Ph[o]to. More ...

lørdag, august 09, 2008

Notater: Vurdering i grunnskolen


Jeg liker de små Pedlex-bøkene. De gir alltid en grei oversikt, som er lett å tilpasse til eget behov. Her har jeg laget notater i en mindmap-oversikt for eget behov: ungdomskolen (med lokal tilpasning):

fredag, august 08, 2008

GoAnimate


Det er tid for skolestart snart, og i den forbindelse har jeg tatt en titt i min bloglines som en del av oppvarmingen. Der fant jeg Jørns bloggpost om GoAnimate, som jeg selvfølgelig måtte teste. Resultatet - som over - viser noen av funksjonene i programmet som kjøres i nettleser.

Jeg har foreløpig fått 50% stilling knyttet til to elever med spesielle behov. I går registrerte jeg meg som arbeidsøker, i dag kan jeg trekke den tilbake. Ellers er det bare å ha is i magen og vente på vikartimer som deles mellom flere i redusert stillingsprosent.

I sommer har jeg har skrevet et par innlegg for lokalavisen Øyene - for morro skyld, og for å prøve noe nytt. Jeg har ryddet så og si hver eneste krok, hylle og skap i huset. Hver gjenstand har vært under vurdering: Har jeg bruk for den? Ja'er har funnet veien til lagringsboks i plast med merking, og nei'ene har blitt sortert som loppegjenstand eller har blitt kjørt på dynga etter kildesortering.

Det meste av tiden har jeg kost meg med kamera og linser, og jeg er ikke mett på fotograferingen enda. Jeg gleder meg til kameraklubbens oppstart hvor jeg kan lære mer om hvordan man skal lage gode bilder. I sommer har jeg lest bladet digitalfoto som kommer med gode tips, tester og vurderinger som gir kunnskap og inspirasjon. Men ingenting kan måle seg med å være i samspill med andre.

Helgen ble avsluttet med venner på tradisjonelt vis. Vi er fire jenter med barn mellom 3 - 16 som årlig treffes for overnatting en av de siste helgene i sommerferien. Vanligvis tar vi en campingtur, men siden de to siste sommerne har gått i vasken pga. av dårlig vær, var vi ikke snare å be når vi ble tilbudt lån av hytte. Der og da ble det bestemt at den koselige hytten ved Askjemvannet er målet også for neste år. I alt var vi vel 12 til og fra over 3 dager. Ungene finner tonen fort, og de store er flinke til å inkludere de yngste. Siste bildet i rekken av flere ble komponert med hjelp fra den eldste jenta på turen:Bildene legges ut på min: Ph[o]esi - en foto-poesiblogg som er en slags kladd og oversikt over bilder jeg har jobbet med på hobbybasis. Fotobloggen finnes på Wordpress, og jeg bruker en mal spesielt beregnet på bilder. Bildene som her publiseres er ikke til fritt bruk.

Vet du forresten hvordan du lager copyright c'n:

© 2008 Jeanette Tranberg

I denne teksteditoren måtte jeg skrive inn denne koden:

Du kan lese mer om forskjellige måter å skrive c'n på på , eller du kan hente deg bildet av den til fritt bruk på denne nettsiden.