søndag, november 07, 2010

VGS-nettskole

 I går hadde jeg en samtale med Lisa Stornes på twitter, som et resultat av denne:
Tom Erik Holteng
har du hørt om det nettbaserte skoletilbudet til Nordland Fylkeskommune? Den Åpne Skole: Videregående skole på nett
Jeg visste ikke at fylker i Norge gir tilbud om nettundervisning - gratis - til sine sokninger, og med betaling for de utenfor fylket. Grunnen til min interesse for dette var en henvendelse på jobben fredag fra en utlending som ønsket å ta fag på vgs, og som lurte på om han kunne søke seg inn hos oss. Tweeten om nettskole hadde kanskje vært det beste rådet å gi. Nettskolene har løpende inntak, og det vil derfor være nyttig for mange arbeidstakere som er ute etter studiekompetanse eller ute etter å ta fagbrev. Tilbudet for yrkesfaglig er foreløpig ikke så stort, og det blir spennende å se om flere fylker går for et slikt tilbud, og i så fall hvem som vil tilby hva av fag. Nedenfor kan du lese Lisas svar på mine spørsmål angående utfordringer og organisering, de vil gi deg et innblikk i hvordan de organiserer dette (og hvordan vi bruker twitter), samt gi deg noen lenker til steder hvor du finner mer informasjon. Siden twitter-loggen er strukturert med en omvendt kronologi, må du begynne å lese fra bunnen av dette innlegget.
c",) 

»
Lisa Stornes
@
@ Bare hyggelig:-)
»
Lisa Stornes
@ og @ er e-ped, @ @ @ underviser hos oss. @ Er rektor, og jeg er avd.leder :-)
»
Lisa Stornes
@
@ Noen av lærerne er på twitter - og to av e-pedagogene. Ja, også meg da:-)
»
Lisa Stornes
@
@ Vi har eget sos.nettverk med "støtte grupper" for lærere, og fast "kontortid" der+3stk som arbeider i del-stillinger som e-ped :-)
»
Lisa Stornes
@
@ Vi bruker i tillegg de samme verktøyene til å samarbeide/kommunisere med hverandre som elevene gjør. Utvikler erfaring+kompetanse
»
Lisa Stornes
@
@ På workshop har vi oppl. i bruk av verktøy og i det pedagogiske synet som ligger til grunn for det vi driver med.
»
Lisa Stornes
@
@ Hos oss gjør vi det slik at vi har to-tre workshop pr. år. Noen av disse er nettbaserte, andre ganger møtes vi.
»
Lisa Stornes
@
@ Hei og takk for sist. Du vet, jeg snakker gjerne om @ jeg:-)
»
Lisa Stornes
@
@ I tillegg er jo noen av verktøyene nye for elevene og det kan være en utf. å lære dem å bruke disse, men går som regel greit:-)
Tore Wersland
@ @ Bare fortsett dialogen, dette var interessant :)
 
»
Lisa Stornes
@
@ Elevene utf. på deltagelse. Det er klare forventninger og krav til deltakelse på ulike faglige forum.
»
Lisa Stornes
@
@ Lærerrollen er veldig anderledes på nett. Mer veileder - mindre formidler. Få lange forelesninger, men mer podcast type forelesn.
»
Lisa Stornes
@
@ Kanskje mest på lærersiden, for de må dra igang aktiviteten på de ulike web 2.0 arenaene og de er gjerne uvant med å bruke disse

»
Lisa Stornes
@
@ LMS mest til admin oppgaver
»
Lisa Stornes
@
@ Vi bruker mye web 2.0 derav mange av utfordringene. Vi har eget sos.nettverk, bruker sos.med som twitter+FB+wiki/googledocs m.m
»
Lisa Stornes
@
@ Admin oppg. handler mest om å legge forholdene best mulig til rette for lærere/elever. Det er den "enkle" biten
»
Lisa Stornes
@
@ Helt klart oppfølging/opplæring via nett. Uvant å arbeide på denne måten både for lærere og elever. Mange barrierer som må brytes.
»
Lisa Stornes
@
@ Ja, det er veldig spennende og mange utfordringer:-)
»
Lisa Stornes
@
@ admin i Sauda, lærere fra Dalane, Strand, Ølen og Sauda
»
Lisa Stornes
@
@ Nå i drift som egen avd ved @ og i tillegg til tilbud til elever v de 4 skolene+tilbud om påbygg for elever som ønsker det
»
Lisa Stornes
@
@ Prosjektet startet som samarbeid mellom 4 distriktsskoler for å utvide tilb. på stud.spes til egne elever
»
Lisa Stornes
@
@ Ja, vi må jo bevege oss fremover vi også:-)
»
Lisa Stornes
@ @ ...også i Rogaland utvikler vi nettskole for videregående

Academic Excellence in 140 CharactersVia @ TonySearl på Twitter:
Spennende resultater fra undersøkelse blant studenter angående twittring i undervisningen.

“In addition to showing more than twice the improvement in engagement than the control group, the students who used Twitter also achieved on average a .5 point increase in their overall GPA for the semester."