mandag, februar 19, 2007

Prosjekt TIP 07

Endelig har jeg fått lagt ut tutorials fra workshop'n på Elvebakken. Se menyen til høyre: Tutorials. Forhåpentligvis vil jeg etterhvert få fylt inn med flere. De som det står to navn på, viser hvordan man integrerer det ene verktøyet i det andre. De fleste ble produsert i forbindelse med et prosjekt i uke 6 på Færder vgs, hvor Wetpaint, Gliffy, Blogger og Google var aktuelt.

Vi ble desverre rammet av influensa epidemi - både lærere og elever. På tross av det, var de oppegående svært så oppegående mens vi andre lå nede for telling. Det var kanskje bare 50% til tider som var i gang. Min nåværende arbeidsplass - avdelingen for Teknisk Industriell Produksjon - har et sjeldent godt og konstruktivt arbeidsmiljø, og det kommer veldig godt med når man rammes av epidemi. Vi fortsetter derfor med prosjektet etter vinterferien og plukker opp de løse tråder som måtte finnes. De fleste av dem vil nok være i forhold til rapportene og digitale produkter i forhold til dokumentasjon av prosess som skulle leveres på Wetpaint wiki.Gruppe 3 i 1TPB - Robert, Kjetil og Simen - ble spurt om å skrive logg på Blogger.com, mens de andre elevene skrev sin daglige logg i små kladdebøker de fikk utlevert. Elevene på Færder er ikke vant med å publisere sitt innhold på internett, og det ble derfor vurdert dit hen at de fleste hadde nok med å forholde seg til wiki og en liten arbeidsrapport i denne omgang. Jeg fulgte opp gruppe 3 og veiledet elevene underveis. Sykdom - ingen hindring. Jeg kunne fra sengen følge gruppens prosess via bloggene, og hadde kommunikasjon med dem på e-post. Tutorials for opprettelse av blogg ble også tilsendt via e-post.

Refleksjoner fra prosjektet - prosess og produkter - vil komme, og prosjektet i sin helhet vil bli evaluert når vi tar fatt etter vinterferien. Håper da at alle møter friske og raske ... Evalueringen så langt er at gruppe 3 har levert en meget fyldig dokumentasjon over prosessen frem til produkt. Noe av det som er utfordringen for en lærer i prosjektarbeid, og som kan være frustrerende for elever (jeg har vært elev selv ...) er at læreren ikke ser alt det arbeidet som blir lagt ned underveis. Hvis man da, som gruppe 3, bruker digitale verktøy for dokumentasjonen, vil det også virke motiverende siden lærers mulighet for vurdering av prosess øker betraktelig. Så takk til gruppe 3 som dokumenterer via både bilder, slideshows, blogg, wiki og film. Resultatet så langt er til inspirasjon for både medelever og mine kolleger vil jeg tro ...