fredag, september 14, 2007

Masterproblemer ...


Det kan se ut som om mastern i første omgang går fløyten. På grunn strenge regler hos NAV når det gjelder oppmøte på nettstudier, og det at HSH i år har valgt - etter påtrykk fra kontrollorganer - å lage et 40 studiepoengskurs, ser det nå ut som om jeg blir nødt å utsette studiene til jeg har fast arbeid. Utrolig men sant.

Jeg fikk tidlig i høst muntlig klarsignal om at jeg ville bli vurdert innunder untaksreglene. De roste meg faktisk for initiativet om å ta videreutdanning ved siden av full jobb: Unntaksreglene sier blant annet at ved: Utdanning utenfor normal arbeidstid med redusert studieprogresjon på minst 50% tillates. Det tillates ikke oppmøte på dagtid, ikke så mye som en dag ...

For min del medfører dette altså at jeg mister retten til dagpenger. Som forelder må jeg prioritere barna, hvilket innebærer en forutsigbar hverdag som = oversiktlig økonomi. Selv om jeg til nå har vært i full sving som tilkallingsvikar siden skolestart, vet jeg at dette fort kan snu. Studielån er ikke aktuelt, det skal jo tross alt betales en gang, og som eneforsørger har man begrensninger når det gjelder økonomi.

Målet med studiet var å bli mer aktuell på arbeidsmarkedet. Det føles derfor veldig rart å måtte avslutte fordi jeg - i full jobb - står registrert som arbeidsledig, må slutte fordi jeg ikke har fast jobb. Jeg spekulerte et øyeblikk på om jeg skulle ta meg råd til å gjøre unna det første året ved hjelp av studielån, for så å gjøre unna de tre siste med 50 sp. progresjon. Svaret fra NAV var da at jeg - ved kun en dags oppmøte på dagtid ikke ville ha rett til dagpenger. Studiet har 3 oppmøter over 2 år ...

Jeg forstår at man må sikre seg mot folk som spekulerer i økomomisk gevinst. I mitt tilfelle mener jeg ingen er tjent med dette utfallet. Og jeg forstår ikke hvorfor NAV først ga meg melding om at mitt tilfelle - hvor studiet kunne gjennomføres på kveldstid - ville komme innunder unntaksregelen. På en måte føles det diskriminerende. Jeg kunne jo gått på et hvilket som helst kurs - bare ikke akademisk, og brukt timesvis på det, med full dagpengeutbetaling. Jeg forstår også at noen vil si: Hvorfor skal du slippe unna studielån, og ikke vi? Vel, det som gjør kanskje mitt tilfelle mer komplisert enn andre studier, er feriene som følger med det å jobbe i skolen. Jeg har også vurdert å skaffe meg jobb utenfor skolen, men i forhold til studiet, og det faktum at jeg er nyutdannet lærer fra i fjord, vil ikke det heller være noen god løsning med tanke på fremtidig arbeid. En mastergradsstudent uten erfaring kan fort bli dyr i drift, og kanskje ikke så effektiv.
- Nå ja, tenker du kanskje: Kvalitetsprinsippet gjelder i ansettelser!
- Å nei du, sier jeg da.

Kvalitetssikringen fungerer nok ikke som den skal! Jobb får man gjennom nettverk.

I første omgang nå, vil jeg antakeligvis bli permitert fra studiet, eller hva annet NAV vil kreve ... Og i så fall, komme tilbake til HSH når arbeidssituasjonen tillater det - når jeg får fast jobb. Selvstudiene fortsetter uansett, pensumlisten er tilgjengelig, og et spennende samarbeid har allerede begynt. Mer om det senere. Alt arbeidet den siste tiden med dette, korrespondanse, diskusjoner på telefoner etc., har tatt litt peppen ut av meg, og jeg har derfor blitt rammet av bloggsperre. La oss håpe den i alle fall med dette er over.