onsdag, oktober 01, 2008

ISTE event - Tim MagnerTim Magner - aka Rupert Urilan - Director, Office of Educational Technology var på besøk ved ISTE i Second Life i natt. Sjefen for integrering av digital kompetanse i USA var kommet for å høre hvilke tanker vi - lærere fra rundt omkring i verden - har om utdannelse knyttet til virtuelle verdener. Vi fikk på forhånd mulighet til å sette oss opp på en liste, og dermed, mulighet for å stille spørsmål eller fortelle om erfaringer - gode eksempler på læring i Second Life.

Noen fortalte om sitt arbeid i Teen Second Life og erfaringene til lærere og elevene, mens andre vitnet om sine gode erfaringer av egenutvikling gjennom nettverksbygging med andre lærere (og ikke hvilken som helst lærere ;). Mange av de 70 deltakerne som møtte er de fremste på digial kompetanse i sitt land, eller sin region. Det var mange nasjoner representert, og til stor begeistring for deltakerne ble direktøren spurt om han kunne være så vennlig å oppheve tidssonene slik at det internasjonale arbeidet kunne flyte lettere. Min venn og mentor Knowclue har igjen filmet begivenheten, og så fort de er publisert vil de bli lenket opp. Jeg går derfor ikke mer inn i detaljene omkring samtalene som fant sted.Kita Coage som stolt ISTE ambassadør

Jeg har meldt meg som frivillig - ISTE docent, og skal hver tirsdag kveld fremover fra 22 - 23:00 bistå de som måtte trenge hjelp av ymse art ved ISTE's hovedkvarter. ISTE har blitt en portal for nye avatarer, og derfor kommer det ekstra mange ferske lærere dalende inn. Mitt første offisielle oppdrag var i går, og allerede i dag kunne jeg koble en engelsk professor (med planer om å bringe studenter inn) som jeg møtte i går opp mot Maggie Marat som er den fremste på sitt felt - Teens in Second Life. Så, om jeg ikke er en god norgesambassadør (selv om jeg prøver så godt jeg kan :), så føler jeg at jeg har fått en god start på min rolle som ISTE-ambassadør. Gjennom halvannet år inworld, har jeg mange kontakter som begynner å få god erfaring med å jobbe i virtuelle verdener, både med og uten elever/studenter.

Rollen som docent er å være en rådgiver og veileder, og som dere alle vet så er det i slike roller man lærer mest og best. Jeg vil derfor også fremover bruke tid der som ikke er spikret i kalenderen. Nå i høstferien blir det mang en mulighet til å følge med på hendelser og samlinger, og litt av hvert annet blir det tid til og får vi håpe.

Andre aktiviteter denne uken (mens jeg venter på at norske lærere eller folk fra det norske departementet skal dukke opp - håper en viss en føler seg truffet :):
  • testdeltaker for et verktøy som gjør det mulig å spore tiden man bruker inworld. Jeg regner meg en del røde tall - jo rødere jo mer tid blir registrert
  • videreutvikler mine bygninger
  • tester ut noen verktøy jeg har fått/kjøpt: calendere, kommunikasjonsverktøy m.m
  • Sloodle treff: Moodle + sl - eller Moodle i sl ...
  • Elluminate treff med CCK08