tirsdag, januar 29, 2008

Hvordan Web 2.0 transformerer læring og kunnskap


Conference Connedtions har flere innholdsrike foredrag fra konferanser i undervisningssektoren verden over. En av de siste nyttige kommer fra Chis Dede ( Technology, leadership -Harvard): How Web 2.0 Tools are Tranforming Learning.

Web 2.0 media (e.g., wikis, social tagging) are redefining what and how we learn. In Wikipedia, “knowledge” is constructed by negotiating compromises among various points of view – so how do we teach students to be “experts” on a topic?

Dede deler sine funderinger omkring læring og kunnskap i tradisjonell akademisk tradisjon, vs Web 2.0.
Han deler sine tanker omkring de funtamentale forskjellene i: top down vs bottom up. Hvordan kan de to polene møtes?