lørdag, januar 03, 2009

Nice Translator!


En av mine gruppemedlemmer i Diginalet - og venn i Second Life, Shoshone Zessinthal fra California, tipset meg om denne translatøren. Den ser ut til å fungere ganske godt den ene veien vaffal :)

2008 > 2009"2008" får i år representere mine digitale spor fra året 2008. Second Life, og virtuelle verdener, eller Web 3.0 (som for ordens skyld: enda ikke er definert ...), har vært et gjennomgående tema her på Diginalet. Det å opprette et liv nr. 2 har vært en naturlig progresjon av det å være i strømmen av kommunikasjon.Veien fra web 2.0 til web 3.0, fra e-læring til v-læring er en spennende bevegelse i forskjellige nettverker. Topografien forandres hele tiden. Kompassnålen og jeg flyter med strømmen, strømmen av kommunikasjon. Når alt kommer til alt så handler vel Web 1.o - Web 3.o om kommunikasjon, og alt det vi selv velger å fylle det med av innhold. Læring er å være i kommunikasjon. Det er bare verktøyene, arenaene, målene og menneskene som forandrer seg synes jeg. Verdiene er konstante - kanskje det eneste konstante ... Ingen av de tre fasene i bildet over avløser hverandre, men blir liggende som lag på hverandre. Hvor stor vil denne Web-burgeren bli? - før den avløses av noe helt nytt ...

Jeg vil kjøre i det fartøyet som er på oppdagelsesferd, det som fokuserer på undervisning og læring i dette miljøet. Målet er som før: Øke læringsutbytte! Fokus: digital kompetanse: grunnleggende ferdigheter (instrumentelle ferdigheter på både hardware og software), å kunne søke, navigere, klassifisere, integrere, evaluere, kommunisere, samarbeide og ikke minst: Skape og kreere! Det siste er så viktig, fordi det formidler kultur, og det kulturelle representerer våre verdier. Og på min ferd i Web 3.0, møter jeg et mangfold av spennende nye kunstneriske utrykk. Jeg ser noen av verdens første virtuelle penselstrøk, snakker med vår tids Van-Gohgere, og det å oppdage sammen med dem, og å få snakke med dem i deres begeistring er gøy GøY GØY! Elevene vår, hva med elevene våre ... Vi synes de bruker tiden til tull. Er det dette de gjør når de kjeder seg?:


The Craft of War: BLIND from percula on Vimeo.

Jeg bare spør ... Hva vil det foresten si å vise respekt for andre i en Web 1.0 kultur, i en Web 2.0 kultur? - eller en Web 3.0 kultur? Hvilke utfordringer står vi overfor i kommunikasjonsformene når nye lag kommer til? Hvordan møter man mennesker fra andre kulturer i virtuelle verdener kontra ordlyden i et blogginnlegg eller en bloggkommentar? Man lager seg kanskje noen animasjoner - i nye applikasjoner. Jeg har så mange spørsmål jeg vil stille. Andre kan gi svar, oftest bedre svar enn meg. I 2009 vil jeg være der hvor spørsmålene stilles. Jeg vil prøve å stille gode spørsmål. Og der jeg er, hvor nå det måtte være, vil jeg lytte og dele mine opplevelser etter beste evne: Here (på bloggen), there (i SL) and everywhere (twitter, flick, bloglines, diigo, delicious, ... osv. osv. )!

I tillegg må jeg atter en gang videreføre et av mine mål som vanskelig lar seg innfri: Tagging! - jeg må bli en bedre tagger! Jeg skal tagge i 2009! Jeg skal tagge i 2009! Jeg skal tagge i 2009! Jeg skal tagge i 2009! Jeg skal tagge i 2009! Jeg skal tagge i ... Jeg skal tagge ... Jeg skal ... Jeg ... c",)

Godt Nytt år! c",)

Group Notice: Diginalet 2009 - 1


Happy New Year!

I hope you all had some great holidays - in both your lives :)

Time (? - don't ask!) spent in SL payed off, as usual! Check out these tools, nips and tips to make you sl life and learning easier:
  • Does the time zones drive you nuts? For a WORLD TIME ZONE CLOCK - interactive display (L$ 275) - go to: http://slurl.com/secondlife/Yelas/164/198/30
  • For great TUTORIALS - all levels: http://slurl.com/secondlife/Horsa/46/243/85

One of my new years resoulutions is to better organize my Inventory. In that matter I came across the:Zebra Presenter (great free tool you MUST have!)

You can also get it at Diginalet: http://slurl.com/secondlife/Eduisland/236/148/23
If you choose this last location, make sure to peak in on Diginalets new office building!

C",) Best wishes for 2009!