mandag, september 01, 2008

Store forskjeller med pc på VG1


Det er store forskjeller med pc ordninger for VG1-elevene.

I Nordland fylke får elever et stipend på 4000 kr. uansett om de har maskin fra før eller ikke. Vinneren er kanskje Østfoldelevene, som får gratis leie hele utdanningsløpet, mens Vestfold-elever blir for ransoffer å regne. Dvs. ikke alle vel og merke, det er faktisk også store forskjeller innad i fylkene. Et eksempel fra Vestfold er Tor Heyerdahl vgs. Der får elevene som leier pc. under samme betingelser som Nøtterøy redusert boklisten med ca. halparten av hva Nøtterøyelevene må ut med. På den måten oppfyller de lant på vei tolkningene fra departementet:

Kunnskapsdepartementet
sier (via e-post) i Ot. prp. nr. 41 (2006-2007) - forarbeidene til lovendringen om gratis læremidler - at elevene:

kan pålegges å holde seg med bærbar pc, under forutsetning av at elevene ikke får større utgifter til skolemateriell og utstyr enn de ellers ville hatt. Det vil si at en forutsetter at kjøp av pc gjør at elevene sparer utgifter til læremidler og utstyr. Det er vanskelig å presisere et nøyaktig beløp, men kjernen er at elevene ikke skal ha større utgifter samlet sett til pc, læremidler og utstyr enn de ville hatt uten pc.
Så kan man jo tolke: å holde seg med bærbar pc ... VI KAN holde oss med bærbar pc, vi ønsker ikke at skolen skal holde oss med bærbar pc - VI HAR PC! Så da er spørsmålet: Kan skolen tvinge oss inn i en leiekontrakt, tvinge på oss et forbruk vi ikke har behov for?

Ved å stille spørsmålet til Kunnskapdepartementet får vi svaret:

Elevene skal holde seg med læremidler, slik (...) skrev, men juristene her er usikre på hvordan det stiller seg med den typen leie du skisserer.

Vi er ikke sikre på om dette er lovlig, særlig hvis pc-leie kommer i tillegg til andre læremidler og ikke bidrar til at det totale beløpet til læremidler reduseres tilsvarende.

Det oppgis videre at Fylkesmannen er klageinstansen. Og med det anser vi foreldre som har reagert på saken dette løpet som kjørt. Min uttalelse og undring om Vestfold fylkeskommune har gjort leksa si, må jeg nok bite i meg, for det er nok nettopp det de har. Og å tro at Fylkesmannen vil gi oss medhold i en sak som denne er nok å være vel blåøyd - lovlig eller ikke, så noen klage blir nok ikke levert fra min side hvertfall - hva andre gjør får bli opp til dem.

Konklusjonen - som forelder, så langt - er at Nøtterøy vgs har valgt en løsning som slettes ikke gavner våre elever (eller alle de andre som allerede har investert i laptop på bakgrunn av departementets føringer som over, hvor det presiseres at elevene skulle holde seg med pc!). Vi registrerer at Nøtterøy vgs påfører oss et urimelig hogg i lommeboken, samt at departementets jurister er usikre på lovligheten ved ordningen. Vi er skikkelig irriterte og misfornøyde over mangelen på informasjon i forkant, og er ikke særlig imponert over deres kommunikasjon med oss underveis heller. At det skal ta en uke å få svar på e-post, eller at man ikke får svar på e-post i det hele tatt blir nesten tragikomisk i en korrespondanse som dreier som omkring innføring av pc for å imøtekomme krav om digital kompetanse i skolen. Men skitt - la gå, nok sutring nå.

Til slutt, og som enden på visa, informerer rektor på Nøtterøy om at skolen vurderer å kjøpe bøkene fra elevene ved årets slutt - det er en gladmelding oppi det hele må vi si! Spesielt når fylkeskommunen peker på, at et av problemene når det gjelder å redusere antallet bøker i papirform, er lærere som sverger til permer. Det kan jo kanskje tyde på at Nøtterøy er en slik skole, siden boklisten synes å ha blitt like lang i år som i fjor. Vi kan derfor i all stillhet og med fryd trøste oss med at oddsen for at listen over bøker som kan selges
til neste sommer synes å bli ganske god. Her er det bare å legge bokbindet på , og alle mann til bøkene gå!

For min del - profesjonelt sett - har det blitt et dypdykk i regelverk, lover, føringer og tolkninger omkring innføring av pc i videregående skole, og hva disse har medført av forskjellige løsninger i det ganske land. Og det i seg selv er jo en berikelse i hverdagen for en ikt-pedagogisk blogger. Så takk til alle som bidro med informasjon undervegs c",)