tirsdag, januar 22, 2008

IKT-maraton i Oslo


Deltakere med god IKT-kondis!

Dagen ble et maraton! Programmet var tett, og vi kom vel i mål. Gjennomføringen gikk som forventet, og deltakerne kom med nyttige tilbakemeldinger. Noen var litt skeptiske, og så ikke helt poenget med å bruke web 2.0 verktøy - som f.eks. blogg, fremfor LMS. Sånn vil det kanskje alltid være ... De fleste satte pris på å stifte bekjentskap med de forskjellige verktøyene, og filmene In Plain English til Lee Lefeever med ble godt mottatt.

De fleste reagerte med en viss entusiasme over 3D-verdenen Second Life, som vi svingte en kjapp tur innom helt på slutten. Second Life er jo et eldorado for fremmedspråkslærere, og jeg håper å møte noen av dagens utøvere der inne.

Det som kanskje var mest overraskende var entusiasmen og holdning hos de eldste. Her trodde jeg kanskje motstanden ville være størst, men der tok jeg skammelig feil!Faglig ansvarlig: Frode Lundemo og undertegnede etter et 5 timers IKT-maraton. Deltakerne fikk få pauser, vi fikk ingen. Her er vi slitne men fornøyde med vel gjennomført løp.