mandag, juni 21, 2010

Arne Krokan på THVS - ny Web 2.0 glød!

Arne Krokan (twitter: @arnek )holdt et inspirerende innleggTHVS i dag med tittelen Ungdom Web 2.0 - hva skjera?. Han trollbandt 230 lærere min sin ufarligjørende innføring i en for de fleste fremmøtte; fremmed kultur. Han inspirerte og ga noen og enhver en vekker - ja, man kan godt kalle dette et vekkelsesmøte. Jeg liker egentlig ikke å forbinde opplysning omkring digital kompetanse med evangelisering siden den terminologien i IKT ofte er forbundet med instrumentalisme - og den slitte klisjeen om at teknologien skal løse alle problemer.

Dette møtet var i aller høyeste grad preget av en virkelighetsorientering, en pedagogisk oppvåkning med fokus på teknologiens påvirkning og en dertil utvidelse av kulturen, og hvordan dette faktum igjen påvirker og endrer den lærendes strategier - og derav hvorfor og hvordan vi bør endre vår måte å tenke omkring undervisningen. Hvordan kan vi gi elevene rom til å skape sitt eget personlige læringsrom?

Rektor Halvard Larsen beskrev møtet i etterkant som inspirerende, og en smule skremmende. Ja, noen ganger kan det være skummelt å få en vekker som den Krokan ga.

I etterkant av Krokans innlegg presenterte rektor så vår nye strategiplan. IKT-satsingen var godt markert i forhold til hovedfokuset: tilpasset opplæring, og avdelingsleder for realfag, Egil Fauske, lanserte begrepet THVS 2.0, som noe - hvis vi skal imøtekomme de endringer Krokan påpekte - vi ønsker inn i strategiplanen - umiddelbart. Planen ble altså pga. innlegget til Krokan revidert i det den ble presentert, og videre kommentert av rektor Larsen underveis. I etterkant fikk vi også en kort fruktbar korridordiskusjon med visjoner om at den nyopprettede IKT-ressursgruppen kanskje kan gjøre noen tiltak for innføring av digital kompetanse og bruk av Web 2.0 i undervisningen på huset. Kanskje bør det også reises noen krav til pedagogene om bruk av Web 2.0?

Krokan ga oss det løftet vi trengte for å sette Web 2.0 på THVS-kartet. Vi har mange dyktige pedagoger på THVS, og flere av dem er i startgropen og klare for å bruke det digitale kompasset sitt. Det var en glede å være på jobb i dag - best day ever så og si, og jeg er stolt av arbeidsplasssen min, stolt av å være en del av et miljø hvor fokus på økt læringsutbytte og relasjonen til enkelteleven står i fokus for de fire neste årene, og svært begeistret for at Web 2.0 skal være et verktøy for å nå disse målene. For min del vil denne dagen bli husket som en av de mest oppløftende som IKT-pedagog. Hverdagen min har ofte vært preget av å stå i motvind. I dag blåste det den riktige veien, og jeg tror vi har en gryende ny Web 2.0-glød på THVS!


Takk for en inspirerende dag Arne Krokan! c",)

Til sist, men ikke minst: Kollega Målfrid og Knut Gjertsen ble født på twitter i dag (tror faktisk Gjertsen ble reinkarnert :)) - ønsk dem gjerne velkommen til twittosfæren!