lørdag, april 17, 2010

ISTs brukerseminar 2010 - Strømstad
 
Kilde bilde: http://twitgoo.com/o1xl5


 Da var mitt første brukerseminar med IST over. Tre travle dager med brukere fra hele landet - tilsammen litt over 200 deltakere fra utdanningsektoren og 19 ansatte fra IST. Bildet over er fra åpningen og dagens første foreleser Eli Ottesen som referert fra rapporten "Kunnskapsløftet - tung bør å bære" som er en forsningsbasert evaluering av Kunnskapsløftet (KL06). Delrapport 1 handlet om: Hvordan  flyten er mellom nivåene og hvordan sentrale aktører oppfatter hva reformen er. Konklusjonen var at den er utydelig på alle nivåer ... Delrapport 2 handlet om hvordan ledere, lærere og elever møter hverdagen med KL06 - i 2007, altså ett år inn i reformen. Det gjør de med et positivt klima, men det viser seg i etterhånd at skolene ikke har forstått intensjonen og ikke oppfattet signaler om forventninger fra nivået over. Det er lite systematikk og dårlig informasjonsflyt. Som et resultat utvikles det veiledninger, og det gjenstår å se i delrapport 3 om disse brukes.


Med dette som utgangspunkt, og personlig en stor optimisme i forbindelse med Hans Petter Røkholts (som forøvrig kom med en aldri så liten oppmerksomhet omkring del og bruk gruppen (jippi og tusen takk for drahjelp :o)) presentasjon av nye løsninger - hyperweb(!), så var vi klare som egg for innsjekking og det videre programmet. 

Integrasjon Untis og Extens, Booke rom på web, Brukererfaringer, Tips og triks, Nyheter (Plan, vurdering og fravær), Vurderingsmodulen (gikk ut), Meldingssentralen (sms-løsning) og til slutt workshop. Det trådløse fungerte perfekt helt til jeg var midt i eget innlegg (brukererfaring - Rom og ressus), og da gikk jo alt som det skulle - pleier... c",)


For egen del så var tiden mellom innleggene vel så nyttige som øktene. Refleksjonene sammen med andre deltakere omkring nåværende og fremtidige løsninger, det være seg verktøy, praksis eller kultur knyttet til disse, er viktig for å bearbeide det instrumentelle og teoretiske som blir formidlet fra podiet. I ettertid ser jeg at et slikt arrangement med fordel kunne hatt noen "bonding" aktiviteter i det nydelige vårværet med omgivelser som invterer til: golfing, tur, byvanding, sjøliv og ikke minst basseng og spa. Det blir fort til at man henger med de kjente, og det ble raskt opprettet  et Vestfold-bord. Kanskje var det tid nok for bonding mellom slagene for noen likevel. For min del ble praten i korridoren antakelig det mest nyttig på sikt - spesielt med tanke på arbeid knyttet timeplanleggingen som nå nærmer seg raskt.  Innslaget med brukererfaringer fra Untis ble en høydare for egen del, og jeg gleder meg til se om vi klarer å opprette support til og for hverandre oss romfarere og Untiser i mellom. Det var flere som la seg inn i del og bruk-gruppen.

Jeg ble positivt overrasket over ISTs holdning til integrering av 3.part. År med bruk av LMS har ført til et til tider litt anstrengt forhold til de kommersielle utviklerne. Det å ha en holdning til noe, å være imøtekommende ved å ta en stilling til noe eller noen, for så å praktisere det aktivt er viktig i møte med kunder når tillitt skal bygges. Introduksjonen hvor del og bruk ble nevnt, visjonene om hyperweb som legger til rette for individuell tilpasning opp mot 3. part, bruk av web 2.0 underveis (twitter-tjenester og invitasjon til diskusjon og utforskning omkring forum i 3. part gir meg håp om at det går an å finne it-løsninger i skoleverket som ivaretar den enkeltes interesser, samtidig som kvalitet og sikkerhet prioriteres.  Det blir spennende å følge utviklingen av administrative pedagogiske programvarer i tiden som kommer.


Takk for et spennende, velorganisert og nyttig seminar!