onsdag, august 22, 2007

23 things på norsk
Fylkesbibliotekene i Vestfold drar i gang programmet og kursrekken 23 ting i januar. Tilbudet gjelder bibliotekansatte som vil utforske og lære om de nye 2.0 teknologiene, og bli i stand til å bruke disse teknologiene i sitt arbeid i fellesskap med andre bibliotekansatte. Det ser ut til at bibliotekene får til det skoleverket sliter med. Programmet ville absolutt vært et kjærkomment tilskudd til integrering av digital kompetanse i skolen, både for ledere , lærere og studerende.