torsdag, juni 04, 2009

Digital kompetanse - veien dit ...

Vi får besøk av Utdanning i dag. De kommer for å høre hvordan det står til med den digitale kompetansen på skolen vår. Ikke så mye om det her og nå, men: I den forbindelse begynte jeg å tenke på hva jeg hadde gjort i år, og jeg oppsummerer kjapt - om ikke annet enn for meg selv, hvilke digitale verktøy jeg har brukt i år, som vikar.

Tidlig i høst fikk jeg noen hint om at jeg mest sannsynlig ville bli tilbudt et vikariat etter nyttår i samfunnsfag på 9. trinn. I den forbindelse tok jeg et lite nettkurs sammen med en gruppe lærere fra flere forskjellige land - på fritiden. Kurset går via Universitetet i Indiana (USA), og ble tatt med tanke på å bruke den virtuelle verdenen Quest Atlantis sammen med elevene på 9. trinn. Jeg måtte få tak i en partner fra Norge, siden et av kriteriene for å begynne på kurset var at vi var to fra samme land. Jeg fant Rolf Anders Moldeklev, og vi fikk etterhvert et samarbeid som strekte seg et stykke ut over QA - helt til Bergen faktiskt :). QA-planene ble, som noen allerede vet, stoppet av kommunes IT-avdeling. Stengte porter fremfor digital dannelse, demokrati og etikk ble enden på den digitale musevisa ...

Av andre programmer brukt - og som jeg kommer på i farta - i eller i forbindelse med undervisning i år kan nevnes:
 • Blogger.com (som du leser på nå :) - for blogging med elever i annen lærers klasse
 • Text2Mindmap i tekstproduksjon med enkeltelever
 • Google Earth - i samfunnsfag
 • Google docs - for presentasjon av tema, halvårsplaner, andre tekst dokumenter etc.
 • 4Shared - for lagring av copyrigh materiale (kan passordbelegge deling av filer)
 • MovieMaker - for elevproduksjon av bildefremvisning etter 10. klasseturen
 • Comapping - i RLE
 • Fronter - for mappevurdering
 • Diktafon - for muntlig prøve på enkeltelev med dysleksi, mp3 sendes faglærer for vurdering
 • Mobil (kamera) - for å ta bilde av andre læreres tavlenotater - til spes.ped. elever (kun tillatt for lærere å bruke mobil ...)
 • MSN Live - for fjernundervisning og leksehjelp etter skolen
 • Impress
 • Twitter - for samarbeid (mine ressurser) med kollegaer utenfor egen skolen
 • + mange av disse i eget arbeid og med elever, som f.eks. YouTube, Diigo - you name it ...
 • Second Life - til sist men ikke minst - for utvikling av digital kompetanse (virtuelle verdener / 3D ) og faglig utveksling sammen med lærere fra andre deler av verden. Har også startet en gruppe for Norske lærere i SL, som møtes 1 gang i uken inworld - d&b - i Second Life
Hva har du brukt i år - og hvordan?
c",)