søndag, august 31, 2008

Mandag - 3 økt: Sikker nettbruk - beskytt din pc!

Et lite kurs for 8. trinn i hvordan man kan beskytte seg mot trusler som virus, spam og andre binære ulumskheter. Kommunens IT-guru kommer for å informere om skolens nettverk, og hva IT avdelingen kan kontrollere og spore av aktiviteter etc. Elevene i fjor ble ganske overrasket... Jeg går igjennom de forskjellige trusler, og vi har en samtale omkring hva man gjør om uhellet er ute - noe det før eller senere ofte er.

I denne forbindelse har jeg lastet opp presentasjonen i tre ulike delingsverktøy, for å se hva som skiller dem i praksis:

Zoho Show:Slideshare:


Scribd:
Read this document on Scribd: sikker nettbruk 8 trinn


La oss sjekke ...

Oppdatering - 19:00

Vanskelig å måle dem opp mot hverandre - alle har gode egenskaper på hver sine områder.

Zoho Show: Har en rikholdig verktøylinje med mange muligheter for tilpasninger og redigering (dette var i utgangspunktet en power point som ble lastet opp), samt eksportering, deling og publisering. Det negative jeg henger meg opp i er at lenker åpnes i presentasjonen, og ikke i nytt vindu. Mulig jeg har oversett noe her, men om ikke er dette en unødvendig svakhet.

Slideshare: Er enkel uten mulighet for redigeringer, annet enn at man kan laste opp ny versjon kjapt om man ønske uten å måtte tilføre alle data på nytt (tittel etc.). Den store styrken til slideshare er mulighet for å lage slidecast (legge på lyd) - det er jo supert om man skulle ha behovet! Svakheten her er lenker - de virker ikke rett og slett ...

Scribd: Fungerer best som presentasjonverktøy for den tradisjonelle typen Power Point (om man kan si noe sånt ...) er min mening. Den åpner lenker i nytt vindu, har enkel navigering, og til og med eget søkefelt i presentasjonen. Det gjør at man raskt kan forflytte seg om man har store presentasjoner (noe man ikke bør ha - maks 8 var det slik? :) Man har også tre forskjellig visningsmoduser: liste, bok og slide. Størrelsen stilles ved bruk av slidekontrollbar. Negativt - viser ikke fullskjerm optimalt (men godt nok skulle man tro ...).

Har man ikke behov for lyd, er Scribd mitt soleklare valg for opplasting av Power Points. Mine første erfaringer med Scribd var noe rustne når det gjalt å laste opp. Etter at jeg lastet ned Scribds lille upload'r (et lite program som lar deg laste opp dokumenter) har det ikke vært noe problem.

Gutter, jenter og IKT i skolen


Notater fra ITU's Gutter, jenter og IKT:

Sentrale temaer for OECD-prosjektet New Millenium Learners
 • Hvordan skal man sikre seg at alle både jenter og gutter tilegner seg tilstrekkelig digital kompetanse?
 • Hvordan bidrar IKT til et hevet kompetansenivå i fagene?

Tendens: Gutter henger etter når det gjelder skolearbeid
Funn: Jenter og gutter har ulikt bruksmønster og tidsbruk, men engasjementet er ganske likt. Jenter er sosiale på nett, skriver dagbok i større grad, og jobber mer med data i skolearbeid, mens gutter spiller mer, og er flinkere teknisk. Dataspill betegnes som et guttedomene, av både jenter og gutter.

 • Skolen og læreres utfordring går på å ikke bevisst la guttene dominere IKT-diskursene i undervisningen, og være oppmerksom på jenters digitale kompetanse.
For å lykkes må:
 • skolen og lærere må ha kunnskap om jenters og gutters ulike interesser og ferdigheter i IKT
 • elevenes ulike kompetanse bli synlig og inkluderes i faglig arbeid
 • skolen ta høyde for at IKT i seg selv er en viktig indentitetsmarkør for kjønnene
Oppsummeringen / løsningen (?):
 • Gutter og jenter har ulike bruksmønstere og holdninger til IKT
 • Viktig å synliggjøre den varierte IKT kompetansen hos begge kjønn
 • Skolen og lærerne har en nøkkelrolle for å få begge kjønn engasjerte i IKT og læring

Leie av PC i VG 1 - Nøtterøy vgs


Nøtterøy vgs har sendt ut leieavtale. Her er det nytt å formidle: I leieavtalen, presiseres det i avtalens punkt:
4.1: Varighet og opphør: (...) eleven vil kunne bholde pc-en ved at det administrativt blir reigistrert av skolen,og eelven følger opp de øknomiske forpliktelser i henhold til denne avtale.

4.3: Tilbakelevering: (...) Elever vil ved avsluttet skolegang etter tre år beholde pc'en som sin eiendom eter Utdanningsdepartementets regler (se punkt 5.1 - Betaling)

5.1: Betalingsbetingelser: Leiekostnader for datautstyret er NOK 160. pr- mnd. i 12 mnd fra 1 sept. 2008. I henhold til brev fra Utdanningdepartementet er det gitt anledning for skolene å ta en årlig betaling på kr. 800, - for elever som har gratis læremidler. (...)
Det er godt nytt at skolen(e) i punkt 4.3 holder seg til lovverket (se forrige innlegg om saken), men det er fremdeles et sprik mellom punkt 4.1, 5,1 og lovverket - for elever som i år starter på VG! Er det bare jeg som reagerer på at skolen urettmessig krever flere hundrelapper - 1600 - av elever og foresatte, som de i henhold til loven og egen avtale ikke har adgang til?

Hallo! Anybody awake out there? Er det noen som vet noe om dette, eller kan belyse om dette tema, så speek up please!

Problemer med Ted Talks i Blogger?


Jeg har noen ganger hatt problemer med å legge inn Ted Talks i blogger. Løsningen er å:
 1. Lim inn koden fra Ted i: Rediger HTML - blog editor
 2. Skriv inn: embedkoden merket med gult -som over - helt på slutten av koden
Takk til Stephen
Nyt en Ted Talk: