tirsdag, januar 13, 2009

Læræ'n


Solfrid Widme - god å ha!

Det går hardt i papir om dagen. 21 timer overtid i løpet av tre dager tar det å temme dokumenter og innhold for to nye IOP-elever og to nye fag (samfunnsfag og RLE), i tillegg til denne tidens rutiner med halvårsrapporter, prøvesnekring, møteinnkallinger etc. Og enda er det et godt stykke til bunnen av bunken i arbeidsoppgaver. Du kjenner nok til deg tenker jeg. Følelsen av å være "ekte" lærer er bedre å kjenne på enn overbelastningen i skrotten.

Når halvårsplaner skal lages, er erfarne kolleger gode å ha! Solfrid (bildet) er en av dem. På tross av hun her langt på vei representerer gjennomsnittlæreren som drukner i papirer, skal du ikke la deg lure av denne image'n. Damen har nemlig booket de fleste timene på datalab fremover de første par månedene, og på den måten et glimrende eksempel på hva norsk skole trenger mer av: lærere som bruker IKT som et pedagogisk virkemiddel.

Når jeg møter slike digitale vegger, så lurer jeg på om det lurt å gå så hardt ut ... Det må nok en del sjokolade til i forhandlingsrundene her tenker jeg ... c",)