mandag, oktober 22, 2007

Web 2'ls i MindomoInspirert av Ann Kristin, har lenge tenkt at jeg skulle samle de forskjellige verktøy jeg har liggende i menyen på Diginalet - Web 2'ls i et visuelt kart. På den måten blir det letter å finne frem i jungelen av pedagogiske web 2.0 verktøy. Samtidig fikk jeg testet ut Mindomo. Til sammenligning med Comapping, synes jeg Mindomo har en styrke med sine visuelle ikoner og mulighet for integrering av bilder. Men på den andre siden så savner jeg integreringen i blogposten som er mulig med Comapping. Nestemann ut i sjangeren er Flowchart!

Livescribe!


Jeg har gjennom studier, og i kurs/konferansesammeheng, alltid med meg enten mp3 spiller eller diktafon for opptak av forelesninger. Denne pennen virker nesten for utrolig til å være sann. Den kommer ut for salg på nyåret, og koster i underkant av 200 $. Kreativt! Fantastiskt!, er min første reaksjon. Så kommer replay på brudstykker av visjoner og et evig tilbakevendene spørsmål: Hvordan vil klasserommet se ut noen tiår fra nå ... (og et snikende: Jeg må leve sunnere ... :)