fredag, februar 29, 2008

Det daglige skudd med pixler ...

85%How Addicted to Blogging Are You?Via Fosseng.info

Visuell kommunikasjon

Read this doc on Scribd: Visuell kommunikasjon


Full screen


Jeg fikk et nytt fag - med klasse,i fanget på mandag. Tirsdagens første to timer med Kunst og håndverk gikk med til tema Visuell kommunikasjon. Elevene laget hver sine flotte forskjellige utrykk.

Undervisningsopplegget var som følger:
Read this doc on Scribd: Visuell kommuikasjon - med words


Full screen

Elevene satt helt konsentrerte i to fulle økter og likte denne oppgaven, som også ble prøvd i andre klasser på 8-trinn i løpet av uken - med samme tilbakemelding.