torsdag, oktober 09, 2008

Mankind Is No IslandKunne ha messet om kreativ mobilbruk, men gir heller plassen til budskapet i filmen ...

Less FriendsLess Friends er en tjeneste som lar deg sjekke hvem av dine kontakter som følger deg, hvem du følger, og gjensidig kontakter. Ved siden av at man får svar på noe man kanskje har lurt på, så er det også en kjekk måte å få oversikt over sine kontakter på - mye mer oversiktlig enn på Twitter, synes jeg. Jeg fikk faktisk lagt inn noen nye, og fjernet noen gamle. En liten en omstokk c",)

Frontersamling - GranlyBildet: Mette Skaane fra Fagerheim skole, og Ingo Weschke fra Granly skole.


Fronters Vestfold-sjefer var samlet på Granly i går. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å være med, som en del av skolens IKT-seksjon, sammen med kollega Ragnar Ytrehus.

I følge Stephen Downes definisjon av grupper, vil nok disse sjefene kanskje defineres som gruppe i form av at: De har likt verktøy, og - jeg fikk en følelse av at - de har en lik visjon om å få så mange som mulig av kollegene og elevene ved skolen sin til å bruke Fronter mer aktivt. Det er likevel en del elementer som bærer preg av at de er et nettverk, som f.eks: at det i prinsippet ike er noen som styrer dem, det gjør de selv i kollektiv form. De synes å samvirke like mye som de samarbeider. Det var tydelig at de utfyller hverandre, deler med hverandre, inspirerer hverandre og støtter hverandre.

Flere hadde forberedt faglige innslag, hvor de hadde spesialisert seg innenfor et område av Fronter, og holdt et foredrag for de andre i gruppen hvordan man kunne bruke dette - potensial og begrensninger. Ingo (med flere) om nyheter og generelle ting fra Fronters hovedkontor og info om gruppens organisering pr. i dag. Ragnar om IUP (Individuell læringsplan for evaluering og planlegging av faglig og sosial utvikling), og Mette Skaane til slutt, som bragte med seg en dessert som et resultat av en feil bordplassering under en større samling hun hadde vært med på. Hun ble plassert sammen med en finsk foreleser under middagen, hennes nye "bestis" ga henne eksklusiv privatundervisning med påfølgende oppfølging dagen etter. Godbiten var
Creaza - et verktøy som også kan legges til i Fronter. Et annet tips, var å bruke Deviant Art som søkemotor for gratis ikoner.

Elluminate, som jeg bruker i forbindelse med forskjellige online kurs, og nå CCK08, er også på vei inn som et integrert Fronter verktøy . Alle verktøy, så langt, ligger altså ute allerede fritt tilgjengelig for de som måtte ønske det. I praksis innebærer integreringen at vektøyet åpnes inne i fronter. På den ene siden kjekt, i form av at brukeren slipper å forholde seg til en ny fane eller vindu, på den andre siden, så blir det jo mindre plass siden toppmenyen i Fronter blir liggende. At man bruker Fronter som en "step stone" til Web 2.0 verktøy er jo kjekt (Mindomo blant annet bakt inn i Creaza), litt tungvint vil nok noen hevde. Et skritt i riktig retning vil jeg si.

Det beste tipset kanskje, kom fra Ingo, som sa noe i denne duren (håper jeg forstod det rikti :):
For at et nettverk skal fungere godt, så må deltakerne hele tiden utfordre hverandre, med det resultatet at medlemmene fordyper seg og spesialiserer seg på forskjellige områder, for så å kunne belyse hverandre når behovet er der.
Godt tips det!