lørdag, februar 27, 2010

Treng ein ein lærer for å lære noko? Kommentar til Margretas på Skulebloggen: Treng ein ein lærar for å lære noko?

Nei!
Utdannelse handler om dannelse. Å lære - i følge Downes - er å være i kommunikasjon (konversasjon) gjennom praksis og refleksjon. Vi trenger ikke lærere for å kunne kommunisere, men vi trenger lærere for å legge til rette for et godt læringsmiljø slik at vi kan danne.  Det var det Liv Marie gjorde denne uka. Hun brukte facebook på MAKVIS - på pedagogisk vis!  Hun influerte læringsrommet og formet nettverket, fremfor å kontrollere læringsrommet. Hun bidro godt til dannelse.

Samfunnet består av en kontekst som er stadig utvikling. Det er denne konteksten vi danner elevene for. George Siemens læringssyn - Connectivism - tar hensyn til teknologiens påvirkning på miljøet - vår kontekst og vår måte å interagere med hverandre på gjennom teknologiske artefakter. Flere lærere/ledere kan ha nytte av å sette seg inn i Connectivismen og Siemens tenkning omkring hvordan mennesker lærer med teknologi - hvordan den påvirker språket og samhandling i kulturen vår. Og, hvordan teknologien forandrer lærerens rolle:

David Warlick sier ofte:
Technology will never replace a good teacher, but teachers who does not use technology will be replaced by teachers who does.

Det får han nok rett i, noe annet vil være fryktelig dårlig samfunnsøkonomi. På samme måte som at det er dårlig samfunnsøkonomi å ikke stille strengere krav til (derfor er filmen over bra, den stiller krav i henhold til kontekst!) samt investere nok tid og ressurser på innføring av digital kompetanse blant faglige dyktige lærere, slik at ikke disse faller ned i den kulturelle kløften som oppstår mellom de som tar i bruk ny teknologi og dem som ikke tar den i bruk.

Jeg anbefaler denne interresante artikkelen av Siemens som belyser lærerens rolle i sosiale og teknologiske nettverk.