fredag, januar 01, 2010

Ed tech Flickr Group and Big Huge Labs Mosaic

Jeg har meldt meg inn i Flickrgruppene Ed Tech 365/2010 og Ed Tech 50/2010
Kanskje vil det legge litt mer press på fotoentusiasmen ... Januartemaet for 365-gruppen er Change, og det oppfordres til bruk av bighugelabs mosiac. Kjenner jeg meg rett klarer jeg så vidt å henge med på 52-gruppen c",)

Godt nytt år!I 2009 har jeg tagget. Og jeg har vært mann. Det var mine to fokusområder for 2009. Det siste førte til at jeg forlot læreryrket, med det resultat at jeg nå har fast jobb og bedre lønn. Å være mann var i denne sammenheng det å strekke seg litt lenger enn hva jeg normalt ville gjort. Jeg - som så mange andre kvinner - har det med å fortelle meg selv at jeg ikke er god nok, at jeg ikke kommer til å mestre. De fleste menn har en mer avslappet holdning til utfordringer. De hopper bare i ting, og så får det gå som det går liksom. Her ligger det mye læring jeg som kvinne går glipp av tenkte jeg, og bestemte meg altså for å prøve meg som mann et år.

Høydepunktet var selfølgelig aprildager med Dei Gode Døma, sammen med Lula, Rammen og June - og møte med alle de andre fra blogosfæren. Frem til det var det digitale året i stor grad preget av Virtuelle verdener i skolen - med fokus på Second Life. Etter det var det jakten på jobbsøk og vektreduksjon som sto i fokus.

20 kg lettere begynt jeg i august som 1. konsulent på THVS, i avdeling TEO (team elev organisering). Mesteparten av arbeidsdagen går med til arbeid i og med administrative pedagogiske programvarer. I den forbindelse har jeg opprettet en d&b-gruppe, hvor vi i vgs som jobber med slike, forhåpentligvis etterhvert vil kunne støtte hverandre i arbeid med disse applikasjonene.

Bloggingen av avtatt sammenlignet med foregående år, noe som skyldes flere grunner: twitter, jobbytte (fokusskifte) og prioritering av andre ting - som f.eks å gå ned i vekt. Ting tar tid ... Som et resultat av det, har kommunikasjonen med blogosfæren også avtatt - med behovet så og si ...
Jeg har brukt mer tid med mine 1. life venner, enn med mine SL-venner i siste halvår. Og sånn vil det nok bli en stund fremover tenker jeg. Bloggen her vil nok fremdeles bestå, selv om den mest aktive bloggingen forgår i jobbsammenheng som 1. konsulent1. .

Nye stikkord for forsetter i 2010 er: fokus og mot. Nødvendige faktorer for veien fremover. Fokus på helse, og fokus på arbeidsoppgavene i jobbsammenheng - det er så mye å lære. Til tider er jeg bekymret over (der kom kvinnen tilbake igjen :) om opplæringen vil være tilstrekkelig og grundig nok for at jeg skal mestre oppgavene som venter: timeplanlegging for 270 lærere og 1770 elever ... Urk og dobbelt urk - gi meg mot (eller en manual på de tyngste programmene jeg arbeider i: Extens's planleggingsmatrise og GP-Untis (den bønnen går til IST!), det vil være til stor hjelp.
Samtidig skal jeg ha tid til de ting som betyr mest for meg og som gir meg livslyst og kenergi i hverdagen - mine barn, venner og kreative innslag som f.eks. fotografering (den siste blir alltid forsømt ..., men det er lov å håpe ...). Og slik vil vel dagene gå ...

Takk til alle for 2009, og gode ønsker for 2010!