tirsdag, november 16, 2010

Når facebook sperres, hva innebærer det?

NRK Vestfold gikk i slutten av oktober ut med en artikkel hvor de opplyser at fylkeskommunen innfører sterke føringer for tilgang til facebook på de vidergående skolene. I disse dager trer "sperringen" i kraft, på bakgrunn av lærere og elevers ønsker. Hva da med lærere og elever som ønsker å bruke facebook i undervisningen, og som ønsker å bruke dette som et arbeidsredskap? Har det vært demokratiske prosesser omkring vedtaket, eller er dette enda et eksempel på mindretallstyrani? Hvilke konsekvenser får dette, hva innebærer det?

En del lærere vil kanskje puste lettet ut i god tro om at elevene nå ikke kommer seg på facebook, men er det slik i virkeligheten? Vi hører stadig om forskjellige metoder for å komme seg rundt sperringer, overvåking og kontroll.

Og hva med den hverdagen vi skal utdanne elevene til?
Er det ikke slik at elevene heller trenger å lære seg å bruke disse mediene?
Og hva med lærere som ønsker å inngå samarbeid med andre skoler eller bedrifter - som bruker sosiale medier i sin kommunikasjon?

Noen skoler har forlengst forlatt diskusjonen om sperringer og kontroll, og har i stedet begynt å utnytte disse verktøyene som et kommunikasjonsverktøy ut mot elever og foreldre:

Når facebook sperres, hva innebærer det - på godt og vondt?
Vil vårt fylke, våre skoler, våre lærere og våre elever være tjent med å begrense tilgangen til facebook (i denne omgang facebook, hvilket verktøy blir det neste, Twitter?)? Vil det bidra til økt læringsutbytte, eller vil det bidra til å begrense læringsutbytte? Hvis facebook sperres, vil ikke elevene da vandre til twitter? eller finne andre løsninger ... Det vil kun tiden vise. Det blir flere spørsmål enn svar her ...

Det som er helt sikkert er at det vil begrense en lærers frihet til å velge metode for undervisning, og det vil begrense muligheter for eksternt samarbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så kan man også undre seg om Vestfold fylkes videregående skoler vil være attraktivt for nyutdannede lærere og søkere fra næringslivet. Vil vi risikere å miste de med høy digital kompeanse? Praksis i bruk av sociale medier i 2010, som et verktøy for kommunikasjon og deling gjennom arbeidsdagen  går ikke tilbake, snarere tvert om. Noen - som meg - kan vanskelig tenke seg en hverdag uten:


Takk til dere som har bidratt i diskusjonen!

søndag, november 07, 2010

VGS-nettskole

 I går hadde jeg en samtale med Lisa Stornes på twitter, som et resultat av denne:
Tom Erik Holteng
har du hørt om det nettbaserte skoletilbudet til Nordland Fylkeskommune? Den Åpne Skole: Videregående skole på nett
Jeg visste ikke at fylker i Norge gir tilbud om nettundervisning - gratis - til sine sokninger, og med betaling for de utenfor fylket. Grunnen til min interesse for dette var en henvendelse på jobben fredag fra en utlending som ønsket å ta fag på vgs, og som lurte på om han kunne søke seg inn hos oss. Tweeten om nettskole hadde kanskje vært det beste rådet å gi. Nettskolene har løpende inntak, og det vil derfor være nyttig for mange arbeidstakere som er ute etter studiekompetanse eller ute etter å ta fagbrev. Tilbudet for yrkesfaglig er foreløpig ikke så stort, og det blir spennende å se om flere fylker går for et slikt tilbud, og i så fall hvem som vil tilby hva av fag. Nedenfor kan du lese Lisas svar på mine spørsmål angående utfordringer og organisering, de vil gi deg et innblikk i hvordan de organiserer dette (og hvordan vi bruker twitter), samt gi deg noen lenker til steder hvor du finner mer informasjon. Siden twitter-loggen er strukturert med en omvendt kronologi, må du begynne å lese fra bunnen av dette innlegget.
c",) 

»
Lisa Stornes
@
@ Bare hyggelig:-)
»
Lisa Stornes
@ og @ er e-ped, @ @ @ underviser hos oss. @ Er rektor, og jeg er avd.leder :-)
»
Lisa Stornes
@
@ Noen av lærerne er på twitter - og to av e-pedagogene. Ja, også meg da:-)
»
Lisa Stornes
@
@ Vi har eget sos.nettverk med "støtte grupper" for lærere, og fast "kontortid" der+3stk som arbeider i del-stillinger som e-ped :-)
»
Lisa Stornes
@
@ Vi bruker i tillegg de samme verktøyene til å samarbeide/kommunisere med hverandre som elevene gjør. Utvikler erfaring+kompetanse
»
Lisa Stornes
@
@ På workshop har vi oppl. i bruk av verktøy og i det pedagogiske synet som ligger til grunn for det vi driver med.
»
Lisa Stornes
@
@ Hos oss gjør vi det slik at vi har to-tre workshop pr. år. Noen av disse er nettbaserte, andre ganger møtes vi.
»
Lisa Stornes
@
@ Hei og takk for sist. Du vet, jeg snakker gjerne om @ jeg:-)
»
Lisa Stornes
@
@ I tillegg er jo noen av verktøyene nye for elevene og det kan være en utf. å lære dem å bruke disse, men går som regel greit:-)
Tore Wersland
@ @ Bare fortsett dialogen, dette var interessant :)
 
»
Lisa Stornes
@
@ Elevene utf. på deltagelse. Det er klare forventninger og krav til deltakelse på ulike faglige forum.
»
Lisa Stornes
@
@ Lærerrollen er veldig anderledes på nett. Mer veileder - mindre formidler. Få lange forelesninger, men mer podcast type forelesn.
»
Lisa Stornes
@
@ Kanskje mest på lærersiden, for de må dra igang aktiviteten på de ulike web 2.0 arenaene og de er gjerne uvant med å bruke disse

»
Lisa Stornes
@
@ LMS mest til admin oppgaver
»
Lisa Stornes
@
@ Vi bruker mye web 2.0 derav mange av utfordringene. Vi har eget sos.nettverk, bruker sos.med som twitter+FB+wiki/googledocs m.m
»
Lisa Stornes
@
@ Admin oppg. handler mest om å legge forholdene best mulig til rette for lærere/elever. Det er den "enkle" biten
»
Lisa Stornes
@
@ Helt klart oppfølging/opplæring via nett. Uvant å arbeide på denne måten både for lærere og elever. Mange barrierer som må brytes.
»
Lisa Stornes
@
@ Ja, det er veldig spennende og mange utfordringer:-)
»
Lisa Stornes
@
@ admin i Sauda, lærere fra Dalane, Strand, Ølen og Sauda
»
Lisa Stornes
@
@ Nå i drift som egen avd ved @ og i tillegg til tilbud til elever v de 4 skolene+tilbud om påbygg for elever som ønsker det
»
Lisa Stornes
@
@ Prosjektet startet som samarbeid mellom 4 distriktsskoler for å utvide tilb. på stud.spes til egne elever
»
Lisa Stornes
@
@ Ja, vi må jo bevege oss fremover vi også:-)
»
Lisa Stornes
@ @ ...også i Rogaland utvikler vi nettskole for videregående

Academic Excellence in 140 CharactersVia @ TonySearl på Twitter:
Spennende resultater fra undersøkelse blant studenter angående twittring i undervisningen.

“In addition to showing more than twice the improvement in engagement than the control group, the students who used Twitter also achieved on average a .5 point increase in their overall GPA for the semester."