fredag, juni 26, 2009

Forandring i vurderingsforskriftene

\Toon\

Ikke alle slikker solen som stråler over landet. Solhjell redigerer vurderingforskriftene som ble sendt ut til høring tidligere i år. Utkastet førte til en del reaksjoner i lærerstanden ogmange fikk satt ord på usikkerheten de føler, samt pekt på fraværet av tydelige retningslinjer. Marita reagerte med frustrasjonen: Snart må jeg visst kjøpe minibuss..., med underspørsmålet: Hvor langt skal jeg som lærer strekke meg for å gi en elev karakter i et fag? Flere ble hørt, og i sitt innlegg på bloggen skriver Solhjell:

(...) Eg er samd med dei. I det nye utkastet frå direktoratet er dette forsøkt balansert slik: Ny §3-3 tredje ledd:

…”Læreren skal så langt råd er, skaffe tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at retten eleven har etter §3-1, blir oppfylt. Eleven skal delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårdvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar.” (eg har utheva det som er nytt)

Kva synst dokke om dette framlegget? Tek det innover seg kritikken som er kome, og er det tydeleg? Har du eit forslag?

Min ene reaksjon er at jeg mener læreren må kunne bestemme hva som skal være et minimum av grunnlag for vurdering. Fra et mappeperspektiv vil det si at eleven må ha alle sine obligatoriske mappeinnleveringer (her ligger kompetansemålene spredt i forskjellige oppgaver)+ frivillig arbeid levert til en frist. Om arbeidsmappen ikke er fullstendig, ja så fører det automatisk til ikke vurderingsgrunnlag. Eleven vil på den måten kunne dokumentere sin aktivitet, mens lærer dokumenterer sin veiledning - alt i digitale mapper på skolens læringsplatform.

Min andre reaksjon kommer i forhold til kommentarene. Jeg deler ikke alltid mine kollegers tolkninger eller reaksjoner, fordi jeg føler at mappevurderingen ofte imøtekommer de nye forskriftene som presenteres. Visst kan det være mangler i formuleringer, men likevel mener jeg at mitt referansegrunnlag som student i en lærerutdannelse hvor digitale mapper har vært en del av hverdagen, nok ligger nærmere departementets føringer. Det er kanskje en sammenheng der, og jeg synes også å merke at det går et skille mellom kolleger som er av den "gamle skolen", og de som kommer tilbake etter å ha vært igjennom HVE-kverna med digitale mapper i sin videreutdanning.

Det som forundrer meg ofte er at alle disse oppegående lærerne i min blogosfære og i kollegier ikke velger å bruke mappevurdering som metode. Forundring fordi den elimenerer de fleste av de problemene det pekes på og som gjentas i innlegg etter innlegg.
På den andre siden, om de ikke har stiftet bekjentskap til metoden selv gjennom en slik praksis, så er det kanskje vanskelig å se disse fordelene og koblingene mot nye føringer.

Det blir spennende å se hva Åsen skole presenterer om en stund, med deres prosjekt Vurdering for læring. De holder på å lage et system for trekke de grunnleggende ferdighetene inn i vurderingen. De har delt ferdighetene inn i nivåer og fått utarbeidet et databasesystem for dette. Det ville vært kjekt om man fikk utdelt en "Vurderingskriterier for dummies" eller en "Complete Iditiots Guide" av departementet, men det er kanskje for mye å etterspørre ...

Jeg får si som Marita: Jeg kommer til å skrive om mappevurdering til dere hører, eller til ingen gidder å høre om det, og jeg finner på noe annet å drive med...

tirsdag, juni 16, 2009

Zindra - Second Lifes synderI går ble det nye området Zindra - Mature Content - offiselt åpnet. Second Lifes Red Light District er nå flyttet til et skjermet område som man i to uker kan besøke, før man så etter dette vil måtte ha tatt en alderssjekk for å entre. For oss som driver med Education har dette vært et etterspurt og etterlengtet tiltak.

Du kan lese mer på Second Life Blogs

mandag, juni 08, 2009

Black Horse


Nok en hyggelig kveld med d&b gruppa i Second Life. Mens gutta datt av en etter en pga. tekniske problemer eller RL-strugles, så dro vi jentene og avsluttet det hele med en linedance fest på Black Horse c",)

torsdag, juni 04, 2009

Digital kompetanse - veien dit ...

Vi får besøk av Utdanning i dag. De kommer for å høre hvordan det står til med den digitale kompetansen på skolen vår. Ikke så mye om det her og nå, men: I den forbindelse begynte jeg å tenke på hva jeg hadde gjort i år, og jeg oppsummerer kjapt - om ikke annet enn for meg selv, hvilke digitale verktøy jeg har brukt i år, som vikar.

Tidlig i høst fikk jeg noen hint om at jeg mest sannsynlig ville bli tilbudt et vikariat etter nyttår i samfunnsfag på 9. trinn. I den forbindelse tok jeg et lite nettkurs sammen med en gruppe lærere fra flere forskjellige land - på fritiden. Kurset går via Universitetet i Indiana (USA), og ble tatt med tanke på å bruke den virtuelle verdenen Quest Atlantis sammen med elevene på 9. trinn. Jeg måtte få tak i en partner fra Norge, siden et av kriteriene for å begynne på kurset var at vi var to fra samme land. Jeg fant Rolf Anders Moldeklev, og vi fikk etterhvert et samarbeid som strekte seg et stykke ut over QA - helt til Bergen faktiskt :). QA-planene ble, som noen allerede vet, stoppet av kommunes IT-avdeling. Stengte porter fremfor digital dannelse, demokrati og etikk ble enden på den digitale musevisa ...

Av andre programmer brukt - og som jeg kommer på i farta - i eller i forbindelse med undervisning i år kan nevnes:
 • Blogger.com (som du leser på nå :) - for blogging med elever i annen lærers klasse
 • Text2Mindmap i tekstproduksjon med enkeltelever
 • Google Earth - i samfunnsfag
 • Google docs - for presentasjon av tema, halvårsplaner, andre tekst dokumenter etc.
 • 4Shared - for lagring av copyrigh materiale (kan passordbelegge deling av filer)
 • MovieMaker - for elevproduksjon av bildefremvisning etter 10. klasseturen
 • Comapping - i RLE
 • Fronter - for mappevurdering
 • Diktafon - for muntlig prøve på enkeltelev med dysleksi, mp3 sendes faglærer for vurdering
 • Mobil (kamera) - for å ta bilde av andre læreres tavlenotater - til spes.ped. elever (kun tillatt for lærere å bruke mobil ...)
 • MSN Live - for fjernundervisning og leksehjelp etter skolen
 • Impress
 • Twitter - for samarbeid (mine ressurser) med kollegaer utenfor egen skolen
 • + mange av disse i eget arbeid og med elever, som f.eks. YouTube, Diigo - you name it ...
 • Second Life - til sist men ikke minst - for utvikling av digital kompetanse (virtuelle verdener / 3D ) og faglig utveksling sammen med lærere fra andre deler av verden. Har også startet en gruppe for Norske lærere i SL, som møtes 1 gang i uken inworld - d&b - i Second Life
Hva har du brukt i år - og hvordan?
c",)