onsdag, april 01, 2009

Kort rapport fra NAVs innføring i lese- og skriveprogrammer

Det var en liten men hyggelig forsamling, et par IKT-administratorer, 3 lærere og en forelder. Alle fra distriktet – Tønsberg og omegn.

Programmene som ble presentert var:

Lingdys og Lingdys Write, e-Lector (begge lese- og skriveprogram), Voxit Budgit Pro (kun leseprogram). Nedenfor følger beskrivelse av førsteinntrykk, fra en lærer (!):

Lingdys (Norsk) og Lingwrite (Engelsk): dekkes begge av NAV. Det er viktig at programmet startes fra Word/Open office, hvis ikke kan det henge under bruk. Fordel: Enkel i bruk. Har flere kortkommandoer man kan stille inn, som gjør det brukervennlig. Ulempe: Grusom talesyntese. På ord som: og/å vil eleven ikke kunne høre store forskjellen.

Voxit Budgit Pro: et leseprogram som dekkes av NAV. Skal du ha kun et leseprogram er dette noe for deg. Har flere stemmer å velge mellom, god talesyntese, og leser også på engelsk. Fordel: lagrer med et tastetrykk mp3-filer. Ulempe: Har et primitivt skriveprogram tilsvarende Notepad ble det nevnt.

e-Lector: har to versjoner:

e-Lector Basic – dekkes av NAV. Basic-versjonen er en enkel versjon, som har en god talesyntese. Fordel: har noen finesser som innstillinger av dialekter etc.

e-Lector fullversjon: dekkes ikke av NAV, men er lærerens og elevens Rolls Royce i denne sammenheng. Den har et fyldig arkiv med tekster, mange finjusteringer for tilpasninger, mulighet for drilløvelser, og er den eneste som tilbyr mange språk. Den kan vistnok også generere gloseøvelser ut fra gitte tekster (man velger ord). Spåkvalgfunksjonen er viktig for de elevene som i ungdomsskolen har fremmedspråk (som skal på studespesialisering), eller for skolens fremmespråkselever. Elever med dysleksi vil vel neppe kunne klare seg uten. e-Lector har også en svært fyldig hjelp-meny, som kommer godt med, rett og slett fordi det er mange muligheter.

Programmets fullversjon dekkes ikke av NAV, fordi drill og lignende er et pedagogisk ansvar som tillegges kommunens budsjett. Det blir derfor opp til kommunen å betale for denne. I så fall kan det – slik jeg forstår – brukes av alle elever, på alle skoler.

Et tips jeg fikk med fra veileder var: OCR (optical caracter recognition), som er et leseprogram man kan få dekket. Det skal visstnok være kjekt fordi man kan bruke det hvor som helst det finnes tekst, og med et tastetrykk (merking) få lest opp teksten. Et søk på nett viser at det finnes både som commercial og freeware


Det siste må vel kanskje testes en ledig stund ... c",)